Privacybeleid

Privacybeleid


Ingangsdatum: 31 september 2019
Datum gewijzigd: 31 september 2019


1. Definities 


1.1 U, de Gebruiker - Als de gebruiker van deze site, zal dit beleid af en toe verwijzen naar de gebruiker als "U" of door middel van eventuele tweede-persoon voornaamwoorden, zoals "Uw," of "Yours," enz.
1.2 Wij, de Eigenaar - als de eigenaar van de Website(s), zal dit beleid af en toe verwijzen naar Chiq Escorts als "Ons" of "Wij", of door middel van een tweede-persoon voornaamwoorden, zoals "Onze," of "Ours," enz.
1.3 Wanneer de termen "de Website(s)", "de Website" of simpelweg "Website(s)" worden gebruikt, verwijzen deze termen naar www.bellugians.com, of enige andere website die eigendom is van en wordt geëxploiteerd door Chiq Escorts of een van haar dochterondernemingen.

2. Algemene Bepalingen
 

2.1 Chiq Escorts is de uitgever en exploitant van de website www.chiqescorts.com. De website is een online dienst die het mogelijk maakt voor individuen om profielen aan te maken in onze online directory voor advertentie vertoningsdoeleinden. Alleen volwassen leden van het publiek mogen deze advertenties bekijken of de Website(s) op enigerlei wijze gebruiken.
2.2 Chiq Escorts respecteert Uw privacy en voldoet aan alle toepasselijke privacy- en gegevensbeschermingswetten. Dit Privacybeleid beschrijft hoe wij informatie gebruiken die wij over U ontvangen wanneer U onze Website(s) bezoekt of wanneer U zich abonneert op, of anderszins gebruik maakt van onze online diensten. Lees het zorgvuldig en zorg ervoor dat U begrijpt hoe Uw informatie wordt verzameld en gebruikt. Dit Beleid heeft geen betrekking op informatie die Wij van of over U kunnen ontvangen via andere kanalen dan het gebruik van de Website(s).
2.3 www.chiqescorts.com kan links bevatten naar externe websites. Chiq Escorts is niet verantwoordelijk voor het privacy beleid en/of de praktijken van deze externe sites. Dit Privacybeleid heeft alleen betrekking op informatie die wordt verzameld op www.chiqescorts.com of een andere van haar dochter Website(s).

3. Herzieningen van dit Beleid
 

3.1 Chiq Escorts behoudt zich het recht voor om dit en ander Beleid te herzien of aan te passen op elk gewenst moment om welke reden dan ook. U dient dit Beleid periodiek te controleren om te zien of er wijzigingen zijn geweest. Als de "Laatst gewijzigd"-datum is gewijzigd sinds U dit Beleid voor het laatst hebt bekeken, mag U ervan uitgaan dat er een herziening heeft plaatsgevonden en U wordt ten zeerste aangemoedigd om het Beleid in zijn geheel opnieuw te lezen. Na publicatie vervangt een gewijzigde of aangepaste versie van dit Beleid automatisch alle voorgaande versies.

4. Informatie die Chiq Escorts verzamelt van Adverteerders en hoe het wordt gebruikt
 

4.1 Door het gebruik van de Website of het verstrekken van persoonlijke informatie aan Chiq Escorts, stemt U in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van Uw persoonlijke informatie zoals beschreven in dit Beleid.
4.2 Chiq Escorts verzamelt alleen persoonlijk identificeerbare informatie die bewust en vrijwillig door U is verstrekt, bijvoorbeeld wanneer U een formulier invult of een profiel aanmaakt. Deze informatie kan Uw voorkeursnaam, e-mail adres en telefoonnummer bevatten. Buiten dit, houdt Chiq Escorts zich niet bezig met het actief verzamelen van gegevens, verzamelt geen persoonlijk identificeerbare informatie, en onderneemt geen stappen om de juistheid van de door U verstrekte informatie te controleren. Tenzij U een Adverteerder bent op de website(s), bent U niet verplicht deze informatie te verstrekken om toegang te krijgen tot of gebruik te maken van de Website(s); U kunt www.chiqescorts.com of enige andere website van Chiq Escorts anoniem gebruiken.
4.3 Wij kunnen informatie verzamelen die automatisch naar ons wordt verzonden door Uw webbrowser, alsmede gegevens verzameld door Google® analytics. Deze informatie omvat meestal het IP-adres van Uw internet service provider, de naam van Uw besturingssysteem (zoals OSX® of Windows®) en de naam en versie van Uw browser (zoals Google Chrome® of Firefox®). De informatie die Wij ontvangen is afhankelijk van de instellingen van Uw webbrowser. Controleer Uw browser als U wilt weten welke informatie Uw browser verstuurt of hoe U Uw instellingen kunt wijzigen.
4.4 Onze Website(s) maakt gebruik van twee soorten cookies op haar Website(s). De eerste, een sessiecookie, wordt gebruikt om Uw computer te voorzien van een door de computer gegenereerde, unieke identificatie wanneer U onze site bezoekt. Een sessiecookie identificeert U niet persoonlijk en vervalt nadat U Uw browser hebt gesloten. Het tweede type cookie is een "permanente cookie". Deze cookies verlopen niet nadat U Uw browser hebt gesloten en zullen op Uw computer blijven tenzij en totdat U ze verwijdert.
4.5 Als U chiqescorts.com of een andere van Chiq Escort's sites bezoekt door te klikken op een van onze affiliate links, zal een cookie met de affiliate identificatie gedurende een jaar op Uw computer worden opgeslagen.
4.6 Indien U geen cookies wenst te gebruiken, kunt U Uw browser instellen om cookies te weigeren of om U te waarschuwen wanneer een cookie op Uw computer wordt geplaatst. Hoewel U niet verplicht bent om cookies te accepteren wanneer U een Chiq Escorts Internet Site bezoekt, kan het zijn dat U geen gebruik kunt maken van alle functionaliteiten van de site indien Uw browser onze cookies weigert. Cookies moeten echter wel worden ingeschakeld als U van plan bent om in te loggen op Uw account op de Website.

5. Het Gebruik van Verzamelde Informatie
 

5.1 Chiq Escorts primaire doel voor informatie verzameld van U is om U te voorzien van producten en / of diensten die U heeft aangevraagd of waarin U geïnteresseerd bent. Bijvoorbeeld, indien U Uw e-mail adres opgeeft en/of U zich aanmeldt om e-mail alerts te ontvangen, kunnen wij Uw e-mail adres gebruiken om de door U gevraagde e-mail alerts te leveren.
5.2 Chiq Escorts maakt gebruik van cookies om informatie over Gebruikers te verzamelen om de ervaring op, en het gebruik van, de Website te verbeteren en te vergroten. Verzamelde informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot, het IP-adres van de Gebruiker, gast-ID, geografische locatie, voorkeuren en andere gegevens die uniek zijn voor een bepaalde sessie van gebruik op de Website.
5.3 Chiq Escorts kan Uw informatie ook gebruiken om diensten op maat te leveren, voor ondersteuningsdoeleinden, en voor de preventie van fraude, spamming, intimidatie, en andere ongewenste online activiteiten voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving.
5.4 Chiq Escorts kan ook af en toe gebruik maken van niet-persoonlijke en geaggregeerde informatie, zoals passief verzamelde informatie zoals hierboven beschreven. Het doel voor dit gebruik is om de markt op maat te maken of om het gebruik van de Website aan te passen voor een geaggregeerde groep Gebruikers voor marktonderzoeksdoeleinden, bijvoorbeeld om de algehele ervaring voor alle Gebruikers te verbeteren, om nieuwe markten en marktpotentieel te analyseren en te targeten, of voor andere marketingdoeleinden.
5.5 Chiq Escorts gebruikt de informatie die door Uw browser wordt verstrekt om statistieken te maken die ons helpen onze sites te verbeteren en deze meer compatibel te maken met de technologie die door onze internetbezoekers wordt gebruikt.

6. Hoe informatie wordt gedeeld
 

6.1 Het is het beleid van Chiq Escorts om geen informatie over U te gebruiken of te delen op manieren die niet in dit beleid zijn beschreven zonder U eerst de gelegenheid te bieden om U af te melden voor, of bezwaar te maken tegen, dergelijk gebruik. Echter, wij kunnen aa Uw informatie bekendmaken als er een redelijke basis is om dit te doen, met inbegrip van het volgende:
6.1.1 Om te voldoen aan alle wetten, inclusief, maar niet beperkt tot, de Europe Electronic Communications Privacy Act of andere wettelijke of overheidsverzoeken om informatie;
6.1.2 Indien openbaarmaking noodzakelijk is om een persoon te identificeren, te contacteren, of om juridische stappen te ondernemen tegen een persoon die mogelijk in strijd handelt met de Algemene Voorwaarden van Chiq Escorts;
6.1.3 Zoals redelijkerwijs noodzakelijk is om de Website te exploiteren;
6.1.4 Ter bescherming van Chiq Escorts, haar Gebruikers, haar Adverteerders, en het algemene publiek. Chiq Escorts zal alleen informatie van een Gebruiker openbaar maken wanneer zij daartoe wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als reactie op een gerechtelijk bevel of dagvaarding). Waar toegestaan door de wet, zal Chiq Escorts geen informatie met betrekking tot een gebruiker openbaar maken zonder eerst de gebruiker in de gelegenheid te stellen bezwaar te maken tegen deze openbaarmaking.
6.1.5 Chiq Escorts deelt zo min mogelijk informatie met aan haar gelieerde ondernemingen. De enige informatie die met een affiliate wordt gedeeld, is beperkt tot het aantal nieuwe accounts dat op chiqescorts.com is aangemaakt als gevolg van de affiliate relatie en de datum en tijd waarop de account(s) zijn aangemaakt.

7. Hoe informatie veilig wordt bewaard
 

7.1 Wij gebruiken alle redelijke maatregelen om uw persoonlijk identificeerbare informatie die in onze database is opgeslagen te beschermen (met inbegrip van data-encryptie, SSL, sterke wachtwoordvereisten en firewalls), en wij beperken de toegang tot ledeninformatie tot die werknemers die toegang nodig hebben om hun taken uit te voeren, zoals ons klantenservicepersoneel en technisch personeel. Hoewel wij alle redelijke maatregelen nemen om uw informatie te beveiligen en te beschermen tegen onbevoegde openbaarmaking, misbruik of wijziging, zoals het geval is met alle computernetwerken die verbonden zijn met het Internet, kunnen wij de veiligheid van informatie die via het Internet wordt verstrekt niet garanderen en zullen wij niet verantwoordelijk zijn voor inbreuken op de veiligheid die buiten onze redelijke controle vallen. Vergeet niet dat alle informatie die u openbaar maakt, niet gecodeerd zal zijn.

8. Communicatie van Chiq Escorts
 

8.1 Voor zover u uw e-mailadres aan Chiq Escorts heeft verstrekt, kunt u van tijd tot tijd promotionele mededelingen van ons ontvangen om producten en diensten aan te prijzen waarin u wellicht geïnteresseerd bent.

9. Speciale Bepalingen voor Minderjarigen
 

9.1 Chiq Escorts.com en andere aan Chiq Escorts gelieerde sites ZIJN NIET bedoeld voor personen onder de meerderjarigheid in hun rechtsgebied (21+). Chiq Escorts verzamelt geen persoonlijke informatie van of over kinderen op haar Website(s). Het is een schending van het beleid van Chiq Escorts en de Federale wetgeving voor een persoon onder de leeftijd van meerderjarigheid te gebruiken, toegang te krijgen, of te worden gekenmerkt op chiqescorts.com of enige andere Chiq Escorts website. Als U vermoedt dat een minderjarige gebruik heeft gemaakt van, of te zien is op, een Chiq Escorts website, neem dan onmiddellijk contact met ons op via support@chiqescorts.com.


Als U vragen heeft over dit beleid, neem dan contact met ons op via support@chiqescorts.com.